Wilde bijen worden nog steeds met uitsterven bedreigd. Van de 280 soorten bijen die in Brabant voorkwamen, is al 20% uitgestorven. Een van de belangrijkste redenen is dat er onvoldoende voedsel voor handen is. Wilde bijen kunnen namelijk slechts korte afstanden overbruggen (150 m) voor hun voedsel.

Daarom is het belangrijk dat er aaneengesloten groene zones worden gemaakt zodat deze bedreigde soorten

meer kans hebben om te overleven.

Het aanbieden van voedsel alleen is niet voldoende. Bijen hebben ook genoeg nestelgelegenheid nodig om zich te kunnen voortplanten. BeeWare heeft verschillende modules ontwikkeld om de bijen te huisvesten en van voedsel te voorzien.

Kastanjelaan 400 | 5616 LZ | Eindhoven
Jacqueline van der Lubbe 06-53 43 19 20
Neelke Goossens: 06-40 74 12 98
info@wearebeeware.nl | www.wearebeeware.nl