Wie zijn wij?

Wij houden van onze groenten en fruit. Zonder bijen raken we daar 70% van kwijt! Zij zijn de allerbelangrijkste bestuivers van onze gewassen. Wij helpen onszelf door de bijen te helpen. Een soort winwin dus.
Want het gaat niet goed met de bijen. Vooral de wilde bijen zijn bedreigd en nemen nog steeds in aantal af. Ook de honingbij verdient onze blijvende aandacht. Onze drijfveer is méér bijen! Door voor meer biodivers groen (voedsel) en nestelgelegenheid (onderdak) te zorgen, dragen wij hieraan bij.

We richten ons vooral op maatschappelijjke organisaties en bedrijven. Hier ligt nog een mooie kans om fundamenteel iets te doen voor de bij. Bedrijven bestrijken een groot gebied dat vaak de schakel vormt tussen stad of dorp en land. Met een kleine investering kunnen deze gebieden zodanig worden ingericht dat deze de bijen zéér ten goede komen.
En niet onbelangrijk: dit komt tegelijkertijd het bedrijf ten goede! Klanten en werknemers kunnen letterlijk zien dat het bedrijf concreet bijdraagt aan duurzaamheid, en dat is iets om trots op te zijn!

Sluit u zich ook aan bij We are BeeWare? Voor het behoud van uw eigen groenten en fruit, uit MVO oogpunt en als belangrijkste: voor de bij zelf!

Kastanjelaan 400 | 5616 LZ | Eindhoven
Jacqueline van der Lubbe 06-53 43 19 20
Neelke Goossens: 06-40 74 12 98
info@wearebeeware.nl | www.wearebeeware.nl