Wanneer je als gemeente of bedrijf besluit om over te stappen op ecologisch beheer, kan dit stuiten op onbegrip of vragen vanuit bewoners. Mensen kunnen het ervaren als ‘niet netjes’ wanneer er minder gemaaid wordt.

Wij betrekken de bewoners actief bij de omschakeling naar ecologisch beheer, leggen uit waarom dit belangrijk is en komen in een interactief proces samen met de bewoners tot een inrichtingsplan waar ook zij achter staan.

Het goed betrekken en informeren van bewoners levert een breder draagvlak op én meer bewustwording bij een grotere groep mensen. Deze bewustwording kan zo nodig nog versterkt worden door het plaatsen van (BeeWare)informatiepanelen.

Kastanjelaan 400 | 5616 LZ | Eindhoven
Jacqueline van der Lubbe 06-53 43 19 20
Neelke Goossens: 06-40 74 12 98
info@wearebeeware.nl | www.wearebeeware.nl